Chính sách và điều khoản

I. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG


Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web www.ttz.com.vn của chúng tôi. Tất cả tài liệu và thông tin được xuất bản trên Trang web sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản này. Trang web được kiểm soát và vận hành bởi công ty cổ phần TTZ Việt Nam. Các điều khoản, thông báo và điều kiện sau áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web này.

Điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản, thông báo và thỏa thuận. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ mục nào, vui lòng không sử dụng trang web. Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản, thông báo và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, và chúng tôi sẽ đăng các sửa đổi đó trên trang này. Do đó, bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên. Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào như vậy cấu thành việc bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản, thông báo và thỏa thuận khi đã thay đổi.

Quyền sở hữu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trang web và nội dung là tài sản của TTZ Việt Nam và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền và luật sở hữu khác. Trừ khi được TTZ Việt Nam cho phép, bạn đồng ý không sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị hoặc tạo các sản phẩm từ trang web của chúng tôi.

Liên kết

Có thể có các liên kết giúp bạn kết nối với các trang web của bên thứ ba dễ dàng hơn hoặc cho phép bạn truy cập trang web này từ các trang web của bên thứ ba. Các trang web của bên thứ ba được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của TTZ Việt Nam, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong trang web được liên kết đó. Sự tồn tại của các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác không phải là sự chứng thực của TTZ ủng hộ trang web đó hoặc các sản phẩm dịch vụ có trong trang web đó. Nếu bạn chọn truy cập vào trang web của bên thứ ba được liên kết trên trang web này, bạn hoàn toàn chịu rủi ro.

Bạn được phép liên kết đến trang chủ của chúng tôi www.ttz.com.vn mà không cần sự đồng ý trước.

II. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


1. Quyền thu thập thông tin khách hàng

Quyền riêng tư của khách hàng được pháp luật bảo vệ. Chúng tôi chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy. Luật quy định chúng tôi phải có một hoặc nhiều lý do sau: 

 • Để hoàn thành hợp đồng mà chúng tôi có với bạn
 • Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi
 • Lợi ích hợp pháp của chúng tôi
 • Khi bạn đồng ý với nó

Lợi ích hợp pháp là khi chúng tôi có lý do kinh doanh hoặc thương mại để sử dụng thông tin của bạn. Nhưng ngay cả khi đó, nó không được đi ngược lại những gì đúng và tốt nhất cho bạn một cách bất công. Nếu chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp của mình, chúng tôi sẽ cho bạn biết đó là gì.

2. Chúng tôi thu thập thông tin ở đâu

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng từ một số nguồn bao gồm:

 • Mua hoặc đặt hàng và yêu cầu sản phẩm qua trang web hoặc email
 • Các cuộc họp nơi bạn đã gặp gỡ các nhân viên của chúng tôi
 • Sự kiện kết nối nơi bạn cung cấp cho chúng tôi danh thiếp
 • Hoàn thành biểu mẫu phản hồi về khi yêu cầu thông tin sản phẩm mới
3. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng
 • Quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.
 • Phát triển những cách thức mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển doanh nghiệp của chúng tôi.
 • Phát triển và thực hiện các hoạt động tiếp thị.
 • Để nghiên cứu cách khách hàng của chúng tôi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ.
 • Để cung cấp lời khuyên hoặc hướng dẫn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba. Nếu bạn đã thanh toán cho chúng tôi qua trang web thương mại điện tử, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết giao dịch với các công ty giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ này (chẳng hạn như Visa, Mastercard, v.v.).

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, TTZ Việt Nam chỉ tiến hành xóa dữ liệu này nếu được chủ thể khách hàng yêu cầu xóa thông tin. 

6. Tiếp cận thông tin

Thông tin của khách hàng chỉ được tiếp cận bởi các cá nhân trong các bộ phận sau đây của công ty chúng tôi:

 • Phòng Kinh Doanh
 • Trưởng phòng Kỹ thuật
 • Kế toán dự án
 • Phòng chăm sóc khách hàng
7. Quyền của khách hàng
 1. Quyền truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn.
 2. Quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin cá nhân bị sai hoặc không đầy đủ.
 3. Quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn.
8. Phương thức liên hệ với chúng tôi

Khách hàng có khiếu nại, yêu cầu chỉnh sửa, xóa thông tin hoặc phản hồi về cách TTZ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây bằng các hình thức: Gọi điện thoại: 0975939291 hoặc gửi email: support@ttz.vn cho chúng tôi.

9. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
 • Công ty cổ phần TTZ Việt Nam
 • VPGD: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Số điện thoại: 0975 93 92 91
 • Email: support@ttz.vn
0975 93 92 91 icon zalo